براساس اطلاعیه وزارت کشور که در تاریخ 11/3/96 در روزنامه ایران منتشر شده است ، پنجمین دوره انتخابات "تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات های نظارت شهرستان ، استان و کشور"  در مرداد ماه سالجاری در سراسر کشور  برگزار خواهد شد.

انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد درهیات های نظارت ، هر 2 سال یکبار برگزار می شود و طی آن سازمانهای مردم نهاد ، یک نفر را بعنوان نماینده جهت حضور در جلسات هیات های نظارت ، انتخاب می کنند.

انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد در 3 سطح برگزار می گردد :

  1. سطح ملی : این انتخابات توسط وزارت کشور برگزار می شود و طی آن  یک نفر از بین سازمانهای مردم نهاد ملی ، برای حضور در "هیات نظارت کشور"  انتخاب می شود.   
  2. سطح استانی : این انتخابات توسط استانداریهای سراسر کشور برگزار می شود و طی آن در هر یک از استانها، یک نفر از بین سازمانهای مردم نهاد استانی ، برای حضور در "هیات نظارت استان" انتخاب می شود.
  3. سطح شهرستانی: این انتخابات توسط  فرمانداریها برگزار می شود و طی آن در هریک از شهرستانها، یک  نفر از بین سازمانهای مردم نهاد شهرستانی ، برای حضور در "هیات نظارت شهرستان" انتخاب می شود.

روند ثبت نام از متقاضیان برای شرکت در انتخابات مذکور، از سوی "دبیرخانه هیات نظارت ذیربط" مستقر در فرمانداریها و استانداریها اعلام می شود.

طبق اطلاعیه وزارت کشور ، انتخاب نماینده سازمانهای مردم نهاد ملی در هیات نظارت کشور ، طی روز چهارشنبه مورخ 11/5/96  در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد و روند ثبت نام از متقاضیان به شرح زیر است :

v    ثبت نام از نامزدهای انتخابات از تاریخ 20/3/96 لغایت 31/3/96 انجام می شود.

v    ثبت نام از رای دهندگان از تاریخ 20/3/96 لغایت 9/5/96 انجام خواهد شد.

برای مطالعه "دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیاتهای نظارت شهرستان ، استان و کشور " ، به بخش قوانین و مقررات این سایت مراجعه نمایید.

سایت مرجع سازمانهای مردم نهاد- (کدخبر1/96)