براساس اطلاعیه وزارت کشور که در تاریخ 11/3/96 در روزنامه ایران منتشر شده است ، پنجمین دوره انتخابات "تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات های نظارت شهرستان ، استان و کشور"  در مرداد ماه سالجاری در سراسر کشور  برگزار خواهد شد.