کارگاه آموزشی سازمانهای مردم نهاد استان آذربایجان شرقی - تبریز -تیرماه 1396
کارگاه آموزشی سازمانهای مردم نهاد استان آذربایجان شرقی - تبریز -تیرماه...
کارگاه آموزشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری-تهران -پاییز 1395
کارگاه آموزشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری-تهران -پاییز 1...
کارگاه آموزشی مدیران سازمانهای مردم نهاد استان خراسان شمالی . پاییز 1395
کارگاه آموزشی مدیران سازمانهای مردم نهاد استان خراسان شمالی . پاییز 13...
کارگاه آموزشی سازمانهای مردم نهاد اردبیل آبان ماه 95
کارگاه آموزشی سازمانهای مردم نهاد اردبیل آبان ماه 95
کارگاه آموزشی سارمانهای مردم نهاد استان اصفهان . شهریور 95
کارگاه آموزشی سارمانهای مردم نهاد استان اصفهان . شهریور 95
کارگاه آموزشی سارمانهای مردم نهاد استان بوشهر . خردادماه 95
کارگاه آموزشی سارمانهای مردم نهاد استان بوشهر . خردادماه 95
کارگاه آموزشی سارمانهای مردم نهاد استان مرکزی . اراک  مردادماه 95
کارگاه آموزشی سارمانهای مردم نهاد استان مرکزی . اراک مردادماه 95
کارگاه آموزشی سارمانهای مردم نهاد استان مرکزی . اراک  مردادماه 95
کارگاه آموزشی سارمانهای مردم نهاد استان مرکزی . اراک مردادماه 95
کارگاه  آموزشی نقش سازمانهای مردم نهاد درمدیریت شهری  تابستان سال 94  استان البرز کرج
کارگاه آموزشی نقش سازمانهای مردم نهاد درمدیریت شهری تابستان سال 94 ...
 
 
Powered by Phoca Gallery