اطلاعات تماس

shoma
شکوه مهر اهواز شما
1213
استانداری خوزستان
خیریه
ملی
حمایت مالی، معنوی و آموزشی از کودکان و نوجوانان به منظور ساختن فردای بهتر...
برگزاری کلاس های آموزشی برای کودکان مناطق محروم، تهیه اقلام مورد نیاز خانواده های نیازمند و...
کودکان و نوجوانان
-
shoma-ngo.ir
-