اطلاعات تماس

انجمن راویان فتح رضوی
انجمن راویان فتح رضوی
3303
وزارت کشور
فرهنگی -اجنماعی
استانی
نشر و ترویج فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس-تربیت راوی-خدمات روایتگری-تاریخ شفاهی دفاع مقدس
خدمات روایتگری در راهیان نور-مصاحبه با 1000 رزمنده دفاع مقدسی
رزمندگان - آحاد مردم
اداره حفظ آثار
ravianefatherazavi.com
مشهد- خ امام رضا بین 33 و 35 طبقه پایین مسجد ایزدی