اطلاعات تماس

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
23427
وزارت کشور
بهداشت و سلامت
ملی
اطلاع رسانی و آموزش به جامعه
مدرسه دیابت گابریک با 18 دوره آموزش در 5 سطح برای 7 گروه هدف، برنامه آموزشی برای پزشکان و پرستاران، برنامه آموزشی برای کودکان برنامه جامع خودمراقبتی دیابت، برنامه دوست من انسولین
عموم مردم برای پیشگیری از دیابت، بیماران دیابتی برای پیشگیری از عوارض بیماری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی ، موسسات تحقیقاغتی غدد درون ریز
www.gabric.ir
میدان آرژانتین ،خ خالد اسلامبولی، خ 16، پلاک 4