اطلاعات تماس

انجمن مديريت جهادي كشور
انجمن مديريت جهادي كشور
39698
وزارت كشور
اجتماعي
ملی
تقويت و ترويج فرهنگ جهادي بين مسوولان و مديران
همدلي و همگرايي و اتحاد مديران كشور در جهت منافع ملي
تلاش براي هم افزايي و همگرايي قواي كشور در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي
و...
ايجاد دبيرخانه دايمي همايش ملي مديريت جهادي و برگزاري سالانه همايش در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما با حضور مسوولين كشور
مسوولين باند پايه كشور
-
-
-