اطلاعات تماس

شمیم التیام
شمیم التیام
67
فرمانداری ایوان
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
استانی
ــ پيشگيري از آسیب های اجتماعی ( اعتياد – طلاق – خودکشی – سرقت – تعارضات خانواده – بزهکاری – روسپیگری – دختران فراری – کودکان خیابانی – تکدی گری )
- توانمندسازی زنان سرپرست خانواده
- مشارکت و زمینه سازی تحقق سبک زندگی ایرانی اسلامی
- تحکیم بنیان خانواده
- پیشگیری از آسیب های اجتماعی زنان سرپرست خانواده از طریق توانمندی سازی آنان
انجام طرح های آموزشی و پژوهشی
ایجاد کارگاه ها
افراد دچار آسیب اجتماعی - افراد دارای اعتیاد- زنان سرپرست خانوار
فرمانداری - بهزیستی - کمیته امداد - شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
shamimeltiam
ایوان غرب - جنب فرمانداری