اطلاعات تماس

موسسه غیردولتی خیریه حمایت از بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی ایرانیان مهتا
موسسه غیردولتی خیریه حمایت از بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی ایرانیان (مهتا)
35033
وزارت کشور
بهداشت و سلامت
ملی
حمایت از بیماران با اختلالات انعقادی خون
تشخیص ناقلان بیماری، پیشگیری از تولد بیماران ، حفظ بهداشت روانی بیماران، مراقبت از مفاصل و پیشگیری از معلولیت‌ها
بیماران با اختلالات انعقادی خونریزی‌دهنده و لخته ساز
وزارت بهداشت و سازمان‌های مربوطه
www.mahta.org.ir
تهران خیابان ولیعصر، نرسیده به سه‌راه توانیر بن بست ترابنده پلاک ۴ طبقه ۴ زنگ ۰۱۴