اطلاعات تماس

انجمن خیریه اتیسم ایران
انجمن خیریه اتیسم ایران
33242
وزارت کشور
اتیسم
ملی
با هدف ارتقا کیفیت زندگی افراد دارای اتیسم و خانواده های
• افزایش دانش و آگاهی جامعه
• توانمند سازی والدین و آموزش به ایشان
• تشخیص زود هنگام و توانبخشی کودکان دارای طیف اختلال اتیسم
پروژه چکاپ اتیسم
پروژه جامع توانبخشی ویژه کودکان
پروژه مشاوره تلفنی ویژه والدین
برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه والدین
برگزاری جلسات مشاوره و مددکاری ویژه والدین
مجله ی آوای اتیسم
چاپ کتب و بروشور و پمفلت های آموزشی
آموزش های عمومی و افزایش دانش جامعه
جامعه-خانواده ها-پزشکان-متخصصان-کارشناسان
وزارت کشور-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی-وزارت رفاه-وزارت آموزش و پرورش-وزارت ارشاد-اداره بهزیستی-شهرداری-بانک ها-شورای شهر
www.irautism.org
بزرگراه ستاری جنوب - بلوار لاله شرقی -پلاک 8 -طبقه 3