اطلاعات تماس

خانه تعاونگران ایرانی
خانه تعاونگران ایرانی
23336
,وزارت کشور
اجتماعی
ملی
تسریع در توسعه بخش تعاونی و گسترش عدالت اجتماعی
شناسائي ، ساماندهی و تجلیل از نخبگان ، صاحبنظران و پیشکسوتان بخش تعاوني – بررسي و شناسایی مشكلات و عارضه یابی تعاونيها و تهیه گزارش و ارائه راهكارهاي علمي و عملي بهبود به تعاوني ها و مسئولين - تحقيق و پژوهش پيرامون مسائل بخش

تعاوني - مشاوره طراحی ، مستند سازی و پیاده سازی سیستم های مديريتي و بهره وری بر اساس استانداردهاي ملی و بین المللی در تعاونی ها و اتحادیه ها – تلاش در جهت تعالی سازمانی و بهبود مديريت در تعاوني‌ها از طریق ارزیابی و رتبه بندی اتحادیه ها وتعاونی ها و صدور گواهی تعالی مدیریت و نشان تعاونی برتر - ارائه مشاوره، راهنمایی و هرگونه کمک های فنی و اجرایی به متقاضیان تشکیل تعاونی و اتحادیه و مجریان طرح های تولیدی، توزیعی و خدماتی در قالب تعاونی- ارایه مشاوره و آموزش در زمینه های حقوقی ، مالی ، مدیریتی و بازاریابی به اتحادیه ها و تعاونی ها – پیگیری و تلاش در جهت جلب حمايت قوای مجریه ، مقننه و قضائیه از بخش تعاونی - عضویت در سازمانهاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي تعاون و تعامل با آنها به منظور تبادل تجربيات – انعقاد تفاهمنامه و قرارداد همکاری و مشارکت و تعامل با سازمان ها ، موسسات ، بانک ها و صندوق های دولتی و غیر دولتی و مراکز علمي، فرهنگي، آموزشي، ورزشي، فني و حرفه ای و دانشگاهي برای گسترش و حمایت از تعاونی ها - كمک به توانمندسازي تعاوني‌ها از طرق مختلف نظیر ، برگزاري سمينارها، نمایشگاه ها ، جشنواره ها ، انتشار روزنامه،کتب و نشريات (ماهانه و سالانه)، ایجاد پرتال، شبکه های اطلاع رسانی و تخصصی و بهره‌گيري از تكنولوژيهاي نوين
تشکل های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاون
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
www.taavongaran.ir
تهران: خيابان وليعصر، خيابان بزرگمهر، خيابان برادران مظفر، پلاک 70 ، طبقه سوم، واحد 36 ، کد پستی 1416935655