اطلاعات تماس

انجمن یاری کودکان در معرض خطر
انجمن یاری کودکان در معرض خطر
22675
وزارت کشور
شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطرات اجتماعی ، روانی ،جنسی ،جنسیتی، تبعیض و ایجاد حساسیت در جامعه و فشار برسیاستگذاران برای احقاق حقوق کودکان
ملی
انجمن یاری کودکان در معرض خطر فعالیت‌های خود را با در نظر گرفتن اصل توجه همزمان به کودک، خانواده و محیط اجتماعی اجرایی می‌کند و هدف از فعالیت خود را مطالبه‌گر کردن جامعه هدف، حساس سازی افکار عمومی نسبت به مسائل کودکان و اقناع نهادهای سیاست¬گذار، قانون¬گذار و اجرایی در را ستا تامین منافع عالیه کودکان می داند.
در تمامی فعالیت‌ها تأمین «رشد» ، «بقا»، ، جلب «مشارکت»، و «حمایت» از کودکان مهم‌ترین اولویت‌، حفظ احترام و کرامت تمامی انسان‌ها فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد، مذهب وطبقه اقتصادی- اجتماعی مهمترین ملاحظه و روابط برابر و مشارکتی از مهم‌ترین ارزش های ما است.
فعالیت¬های انجمن بر سه حوزه ، دیده¬بانی و ترویج فرهنگی-اجتماعی و پروژه¬های اجرایی تمرکز دارد.
دیده¬بانی:
بررسی قوانین، سیاست¬ها و برنامه¬های رسمی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر وضعیت حقوق کودکان موثر هستند و ارائه پیشنهاد برای تغییر و بازنگری در این برنامه¬ها و سیاست¬ها به نحوی که مطابق با در نظر گرفتن اصل رعایت منافع عالیه کودکان و مفاد پیمان¬نامه جهانی حقوق کودک باشد. همچنین انجمن با تاکید بر مفاد حامی حقوق کودک در قوانین رسمی نظیر قانون اساسی و قوانین مدنی تلاش می¬کند تا این امکانات بالقوه را یادآوری و در راستای توجه متولیان به آن، اقدام نماید.
ترویج فرهنگی-اجتماعی
این حوزه شامل فعالیت¬هایی است که به ترویج پیمان¬نامه حقوق کودکان، اطلاع رسانی به افکار عمومی درباره مسائل و حقوق کودکان و سایر برنامه¬های آموزشی و فرهنگی - با هدف تقویت فرهنگ رعایت و توجه به حقوق کودکان در جامعه- تمرکز دارند. در این راستا انجمن کارگاه‌های آموزشی حقوق کودک برای گروه‌های سنی مختلف کودکان . همچنین جامعه محلی و بزرگسالان برگزار می کند. آموزش مربیان حقوق کودک نیز یکی دیگر از برنامه‌های انجمن است.
پروژه¬ها و واحد¬های اجرایی:
پروژه¬ها (خانه¬های کودکیار):
با توجه به این¬که در حاشیه¬های جنوب غربی تهران، برنامه¬های حمایتی و آموزشی حامی حقوق کودک حضوری کم¬رنگ¬داشته¬اند، انجمن تمرکز فعالیت خود را معطوف به این مناطق کرده است. در حال حاضر سه خانه کودکیار صباشهر، گلدسته، و علی‌آباد در این مناطق فعال هستند. اهداف اصلی خانه¬های کودک¬یار عبارت¬اند از:
- آموزش پایه و سوادآموزی برای کودکان محروم از تحصیل
- کاهش خطرات تهدیدکننده سلامت و رشد کودکان
- قدرت افزایی کودکان
- پیش¬گیری از اعتیاد، کودک آزاری و HIV
- فراهم آوری امکانات آموزشی و فرهنگی برای کودکان
- کار اجتماعی (Social work) و و فراهم کردن حمایت¬های اجتماعی، بهداشتی، روانشناختی و مشاوره¬ای برای کودکان
- مهارت / حرفه آموزی
- قدرت افزایی خانواده ها با تاکید و توجه ویژه به زنان
- آموزش مهارت های - فرزندپروری

در حال حاضر در
- خانه‌کودکیار صباشهر
-خانه کودکیار علی‌آباد (شاهدشهر)
-خانه کودکیارگلدسته
انجمن خود را موظف به حمایت همه جانبه از تمامی افراد زیر 18 سالی می داندکه به موجب فعالیت و یا ترک فعالیتی فرصت یگانه «کودکی» را از دست می دهند.
وزارت کشور ، آموزش وپرورش ، سازمان رفاه وامور اجتماعی کشور، بهزیستی، شبکه های درمان وبهداشت کشور
www.yarikoodak.com
تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، سروشرقی، روبروی بیمارستان پارسیان، پلاک 6