اطلاعات تماس

امید زندگی خرم
امید زندگی خرم
211
سازمان بهزیستی لرستان- فرمانداری خرم اباد
پیشگیری، توانبخشی، امور اجتماعی و حمایتی ، اشتغالزایی
شهرستانی
توانبخشی - فرهنگی - اجتماعی ( پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی - آموزش مهارتهای زندگی و افزایش نشاط اجتماعی ) - نیکوکاری - مشاغل خانگی و ایجاد نمایشگاه خیریه -صنایع دستی و کارآفرینی - استعداد یابی - گردشگری - ورزش و....
ایجاد خانه ی جوان - خانه سازمانهای مردم نهاد - اشتغال افراد نیازمند - تأسیس نمایشگاه دائمی خیریه - ارائه خدمات توانبخشی ارائه خدمات به مددجویان بخش اعصاب و روان و ارائه طرح جامع اشتغالزایی به سازمان بهزیستی از برنامه های اصلی موسسه می باشد.
افراد نیازمند، زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، معتادین و خانواده های آنها و سایر اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده نیازمند
سازمان بهزیستی و فرمانداری
-
خرم آباد خیابان خاتم الانبیاء - بالاتر از اورژانس شهدای عشایر پلاک 21