اطلاعات تماس

انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان
انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان
83
فرمانداری
حقوق شهروندی
شهرستانی
پاسداشت حقوق شهروندی
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت
برپایی کمپین های مدنی
گردهمآیی و مراسمات ملی و بین المللی
کارگاههای آموزشی
امارگیری های شهروندی
نشریه حقوق شهروندی
رسانه های صوتی و تصویری شهروندی
آموزش اتباع و ....
عموم شهروندان
-
www.faslemehr-behbahan.org.ir
خوزستان. بهبهان. خیابان عدالت. محل معمارها. کوچه جوکار. پلاک 8. کد پستی 6361814337