اطلاعات تماس

انجمن نیروی تدبیر زنان
انجمن نیروی تدبیر زنان
36678
استانداری تهران
زنان و خانواده
ملی
انجمن نیروی تدبیر زنان که به عنوان یک سازمان مردم نهاد که به اختصار در ایران آنها را به نام سمن یاNGO عموم مردم میشناسد تلاش دارد تا با کمک مردم و خیرین و همچنین سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی، در یک حرکت تحولی از طریق مباحث آموزشی، با توانمند سازی زنان ایرانی در خانواده و جامعه ،بنیان خانواده ایرانی را مستحکم و در راستای تحکیم خانواده گام بردارد و در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی موثر باشد. چراکه از نگاه ادیان به خصوص اسلام برپايي و پويايي نهاد خانواده، شاخصه‌ي اصلي يك اجتماع زنده و رو به توسعه است. يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه، توسعه‌ي نيروي انساني است. با توجه به این امر که كارآيي انسان نيز از خانواده تأمين مي‌شود. چه خانواده‌اي كه در آن متولد شده و به مرحله بازدهي مي‌رسد و چه خانواده‌اي كه تشكيل مي‌دهد و به آن دل‌بسته و وابسته است؛ بنابراين سهم خانواده در بالابردن توسعه، سهمي اساسي و قابل توجه است. از آنجایی که با توجه به سخن حضرت علی(ع) مبنی بر اینکه زن مسئولیت خانه و اعضای خانواده را بر عهده دارد بنابر این نقش زن در توسعه فردی، ارتباطی و مشارکتی در کانون خانواده نقش بسیاری را از آن خود کرده است.
در همین راستا اهداف این انجمن عبارتند از:
 توانمندسازی مهارتهای فردی و ارتباطی با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی
 تغییر نگرش و بازسازی شناختی و رفتاری در زنان و خانواده ها
 فعالسازی فرهنگ سالم زیستن
 کسب مهــارت های رفتــاری و ارتبـاطی در راستـای رشـــد و تحول شخصیت
 فعال سازی روحیه کارآفرینی و خودکفایی در بین گروه های هدف
 ارتقـای خودباوری و کمک به بالندگی جامعه با کمک تدوین مدل های اثربخش فرزندپروری
 تضمین آینده ای سالم و پویا برای خانواده ها
 تقویت مهارتهای رهبری و راهبری در زنان در خانواده، در جامعه و در محیط کار
انجمن نیروی تدبیر ایرانیان در سه بخش عمده مشاوره ، آموزش و اجرای پروژه های ملی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی با رویکرد تحکیم بنیان خانواده و ارائه راهکار فعالیت های خود را از سال 1394 آغاز کرده است.
کودکان، نوجوانان و دانشجویان دختر، زنان سرپرست خانوار، زنان شاغل، زنان خانه دار، زنان تک والد
-
www.ntz-ngo.ir
تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، بالاتر از کوچه پنجم، پلاک 27، طبقه سوم