اطلاعات تماس

موسسه بانوان فرهيخته فروزنده
موسسه بانوان فرهيخته فروزنده
516/1/3110
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
آسيب هاي اجتماعي
ملی
حمايت از زنان بد سرپرست و بي سرپرست و دختران آسيب ديده و در معرض خطر ، برگزاري جلسات مشاوره اي و روانشناسي ، برگزاري سمينار ها و كارگاه هاي آموزشي ، برگزاري جشنواره هاي ورزشي
حمايتي ، جلسات روانشناسي بابت كمك به قشر در معرض خطر و آسيب ديده ،
زنان بد سرپرست و بي سرپرست جامعه
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، استانداري ، وزارت كشور ، شهرداري و ...
-
تهران ، جانبازان غربي ، نرسيده به ميدان نبوت (هفت حوض) رو به روي مركز خريد گلستان ساختمان كيميا پلاك 78 واحد 25
021-77957535