اطلاعات تماس

بنياد بين المللي پيشگيري و كنتري ديابت ايرانيان
بنياد بين المللي پيشگيري و كنتري ديابت ايرانيان
1711
سازمان بهزيستي كشور
خدمات آموزشي و حمايتي
ملی
پيشگيري و كنترل و درمان ، آموزش ، مددكاري ، حمايتي
1. برگزاري همايش هاي آموزشي در جهت پيشگيري و كنترل ديابت
2. غربالگري افراد در معرض خطر (حاشيه شهر)
3. برپايي نمايشگاه ها و بازارچه هاي خيريه
بيماران ديابتي
بهزيستي ، استانداري ، شهرداري و ...
www.idpcf.com
مشهد ، بلوار سجاد ، بين سجاد 2 و 4 مقابل خيابان ميلاد پلاك 56
051-37650401