اطلاعات تماس

انجمن توسعه سلامت مهر پارسی
انجمن توسعه سلامت مهر پارسی
2590
وزارت کشور
بهداشت و سلامت
ملی
حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و آموزش سلامت همگاني
آموزش ، درمان ، همایش ، مددکاری ، غربالگری و ...
عموم مردم
وزارت کشور ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان بهزیستی و شهرداری ها
www.salamatmp.com
مشهد، بلوار سجاد ، بین سجاد 2 و 4 مقابل خیابان میلاد پلاک 56
051-37650400