اطلاعات تماس

موسسه خیریه رفاه کودک
موسسه خیریه رفاه کودک
25540
وزارت کشور
حمایت از دانش آموزان با استعداد نیازمند
ملی
حمایت از دانش آموزان با استعداد نیازمند و جلوگیری از ترک تحصیل آنان
حمایت بیش از 8300 دانش آموز، ساخت مدرسه و خوابگاه، کمک رسانی زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و ...
دانش آموزان
-
www.childf.org
تهران، خیابان خرمشهر، بین خیابان عربعلی و عشقیار، پلاک 89، طبقه سوم