اطلاعات تماس

موسسه غيرتجاري ترويج مسئوليت اجتماعي ايران
موسسه غيرتجاري ترويج مسئوليت اجتماعي ايران
37373
وزارت كشور
ترويج مسئوليت اجتماعي
ملی
افزايش اگاهي شهروندان در ارتباط با مسئوليت اجتماعي 2- ارتقا دانش و آگاهي اشخاص حقيقي و حقوقي و صاحبان كسب و كار به حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي 3- ترويج مسئوليت اجتماعي در زندگي مردم و كمك به توسعه كسب و كار اخلاق مدار 4- رصد و ارزيابي مسئوليت اجتماعي بنگاه ها ، سازمان ها و شركت ها 5- ارزيابي تاثير اجتماعي (social impact assessment) برنامه ها و اقدامات توسعه اي نهادها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي. 6- شناسايي و تبيين رابطه مسئوليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي و نقش آن در توسعه كشور
تهيه و تدوين استاندارد هاي مسئوليت اجتماعي 2- تهيه ، چاپ و توزيع بروشور و بولتن هاي آموزشي ونشريات،ماهنامه، سالنامه و امثالهم 3- برگزاري كارگاه ها و دوره هاي اموزشي كوتاه مدت 4- برگزاري همايش ها و نشست هاي تخصصي ، تبليغي و ترويجي 5- شركت در كارگاه هاي آموزشي و عضويت در كنوانسيون ها، سازمان ها و مجامع بين المللي جهت پيشبرد و توسعه اهداف 6- انجام مطالعات پژوهشي در زمينه موضوع هدف 7- ارزيابي و تعيين وضعيت مسئوليت اجتماعي سازمان ها و شركت ها و ارائه راهكار و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت 8- ايجاد سايت اينترنتي اطلاع رساني 9- طراحي و استقرار سيسيتم ارزيابي مسئوليت اجتماعي در سازمان هاي دولتي و غير دولتي 10- پيشنهاد تصويب قوانين و مقررات جهت ارتقاي مسئوليت اجتماعي موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعاليت‌هاي مذكور در اهداف و شيوه‌هاي اجرايي، به معناي اجازه فعاليت درخصوص مواردي كه نيازمند كسب مجوز از دستگاههاي خاص مي‌باشد نيست. بديهي است انجام هرگونه اقدام در راستاي اجرايي نمودن مواردي از اهداف و شيوه‌هاي اجرايي كه مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد، منوط به دريافت مجوز از آن مرجع است.
شهروندان ايران
همه نهادها و موسسات
ngosiran.ir
سعادت آباد علامه جنوبي خ 24 غربي پلاك يك واحد 15