NGOs کتاب قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد
دوشنبه 24 ارديبهشت 1397
NGOs کتاب قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد
چاپ دوم کتاب درآمدی بر مفاهیم و قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد منتشر شد.

 

 چاپ دوم کتاب درآمدی بر مفاهیم و قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد  منتشر شد.

مطالب این کتاب در 6 فصل به شرح زیر ارایه شده است :

فصل اول شامل بررسی مفاهیم ،تعاریف و ویژگی های اصلی سازمانهای مردم نهاد

فصل دوم راهنمای تاسیس سازمان مردم نهاد و نحوه تنظیم اساسنامه 

فصل سوم  فرآیند  صدور پروانه فعالیت و مدیریت سازمانهای مردم نهاد  و شعب و دفاتر نمایندگی

فصل چهارم دستورالعمل ها و بخشنامه ها ی مرتبط با سازمانهای مردم نهاد

فصل پنجم قوانین و  مقررات مرتبط با سازمانهای مردم نهاد  و تصویب نامه های هیات وزیران 

فصل ششم نمونه صورتجلسات  مرتبط با سازمانهای مردم نهاد

این کتاب به قلم رضا ملک زاده و توسط انتشارت سبز رایان گستر چاپ شده است .

 

برای مشاهده فهرست مطالب کتاب اینجا کلیک نمایید .