دستورالعمل شرح وظایف کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران کشور
دوشنبه 23 بهمن 1396
دستورالعمل شرح وظایف کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران کشور
اين شرح وظايف در راستاي اجراي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و آئين نامه اجرايي قانون مذكور تصويب و ابلاغ مي گردد

 

اين شرح وظايف در راستاي اجراي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و آئين نامه اجرايي قانون مذكور  تصويب و ابلاغ مي گردد :

مستندات قانوني  :

    مفاد ماده 8 قانون  تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

     بند الف ماده 9 قانون  تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

    بند 5  ماده 15 آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران کشور

    تبصره 3 ماده 15 آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران کشور

  دانلود دستورالعمل شرح وظایف کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران کشور