ویرایش پروفایل اختصاصی سازمانهای مردم نهاد
دوشنبه 23 بهمن 1396
ویرایش پروفایل اختصاصی سازمانهای مردم نهاد
جهت ایجاد هر گونه تغییر در پروفایل اختصاصی خود، در بخش تماس با ما سایت اقدام کنید.

 

جهت ایجاد هر گونه تغییر در پروفایل اختصاصی خود، در بخش تماس با ما سایت مرجع سازمانهای مردم نهاد، نام کاربری، نام سازمان مردم نهاد و تغییرات مورد نظر خود را اعلام فرمایید تا در اسرع وقت توسط مدیریت وب سایت، تغییرات اعمال گردد.

تماس با ما