کارگاه های آموزشی
دوشنبه 10 دي 1397
کارگاه های آموزشی
دسترسی به فایلهای کارگاههای آموزشی سازمانهای مردم نهاد

 

کاربران گرامی در این منو می توانید فایلهای کارگاههای آموزشی سازمانهای مردم نهاد با موضوعات مختلف را دریافت نمایید .

  فایل شماره یک . آشنایی با قوانین و مقررات (حجم فایل : 109 KB)

  کارگاه آموزشی نقش سازمانهای مردم نهاد در  مدیریت بحران (حجم فایل : 805 KB)