کارگاه های آموزشی
پنج شنبه 19 بهمن 1396
کارگاه های آموزشی
دسترسی به فایلهای کارگاههای آموزشی سازمانهای مردم نهاد

 

کاربران گرامی در این منو می توانید فایلهای کارگاههای آموزشی سازمانهای مردم نهاد با موضوعات مختلف را دریافت نمایید .

  فایل شماره یک . آشنایی با قوانین و مقررات (حجم فایل : 109 KB)