نام موسسه
مجمع هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
29917
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
صنایع دستی
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
1-ارتقا و گسترش فرهنگ تعاون در ترویج و توسعه صنایع دستی 2-حمایت های علمی و آموزش هنرمندان 3- ایجاد ارتباط با دولت و مسئولین و سازمانهای جهانی صنایع دستی و...
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
1- پیگیری بیمه هنرمندان صنایع دستی 2- رایزنی با نمایندگان با مجلس برای تصویب قانون حمایت از اساتید و هنرمندان صنایع دستی 3- عضویت در شورای جهانی صنایع دستی 4- پیگیری ثبت ملی، جهانی هنرهای صنایع دستی استانهای مختلف کشور 5- راه اندازی سایت مجمع هنرمندان صنایع دستی 6-فعال سازی استانهای کشور 7- سازمانمدهی بانک اطلاعات هنرمندان 8- تشکیل کارگروه صنایع دستی در تهران و استانها 9- پیگیری تشکیل فراکسیون حمایت از صنایع دستی در مجلس شورای اسلامی 10-...
گروه های هدف موسسه
هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی- کودکان، جوانان و زنان مستعد آموزش هنرهای صنایع دستی- سازمانهای دولتی و غیردولتی مرتبط داخلی و خارجی
سازمانهای دولتی مرتبط
سازمان فرهنگی هنری شهرداری- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- معاونت هنری وزارت ارشاد- فرهنگستان هنر-
نشانی سایت اینترنتی
www.mhsdi.ir
نشانی دفتر مرکزی موسسه
تهران- خ فردوسی- خ کوشک- شماره 31- ساختمان عمارت کوشک