نام موسسه
بنیادنیمروز(شرکت تعاونی فرهنگی ورزشی صنایع دستی گردشگری بنیادنیمروز)
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
/90/1524
مرجع صدور پروانه فعالیت
میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری
موضوع فعالیت موسسه
فرهنگی ورزشی صنایع دستی وگردشگری
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
فرهنگ عامه,موسیقی؛بازیهای بومی ومحلی ودر یک کلام تلاش برای حفظ واشاعه فرهنگ وآداب ورسوم اقوام نجیب ایرانی وهمدلی اقوام,بنیادنیمروزتلاش می نماید تا آداب ورسوم نیک نیاکانمان از بین نرود وبا ایجادجشنواره های مختلف فرهنگی ورزشی و..به شاداب سازی جامعه نیز کمک نماید.از گروه موسیقی سنتی تا خانه صنایع دستی و..هم تلاش کرده است که ایجادنماید
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
شرکت درجشنواره های بین المللی فرهنگ اقوام.حضوردر برنامه های فرهنگی هنری وبازیهای بومی ومحلی صداوسیما,ایجادگروه های موسیقی مقامی؛ایجادتیم های ورزشی بومی وسنتی؛ایجادکلاس های صنایع دستی اقوام در راستای اقتصادمقاومتی وهمچنین حفظ صنایع دستی اشتغالزا,کلاس های شاهنامه خوانی,کلاس های هنری درارتباط با رقص شمسیر.ورزش دوچوبه و..بنیادنیمروز در راستای شاداب سازی جامعه هرماه دریکی از شهرها وروستاهای بزرگ جشنواره فرهنگی ورزشی صنایع دستی وغذای سنتی برگزار می نماید که در سایت بنیادنیمروز موجود استwww.nimroozonline.com ویا با ایدی nimroozonline@ ویا تلفن 0936087622 در ارتباط باشید
گروه های هدف موسسه
اقشار مختلف جامعه مثلا دربحث صنایع دستی هدف ما بیشتر زنان سرپرست خانوار می باشد دربخش ورزش وبازیهای سنتی بیشتر کودکان ونوجوانان می باشد وبنیادنیمروزبه مدیریت محمدآذری وهمکارانش برای تمام اقشار برنامه دارد حتی خاطرات ودانسته های سالخوردگان را برای انتقال ب
سازمانهای دولتی مرتبط
میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری,سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ها؛صداوسیما؛ورزش وجوانان؛کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان,بهزیستی وامور مربوط به پیشگیری از ستادمبارزه با موادمخدر تا هلال احمر و..بنیادنیمروز با تلاش های ملی آماده همکاری با تمامی نهادها وموسس
نشانی سایت اینترنتی
www.nimroozonline.comتالارگفتگو وwww.nimroozgolestan.irپایگاه خبری رسمی ما می باشد
نشانی دفتر مرکزی موسسه
گرگان.خیابان زنگیان وحدت4پلاک624//گرگان شهرک جامی.جامی11عنصری11 وتلفن 09111772048--09360876222