نام موسسه
تشکل ورزشکاران پیشگام بروچن
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
46
مرجع صدور پروانه فعالیت
فرمانداری بروجن
موضوع فعالیت موسسه
کلیه فعالیتهای فرهنگی , اجتماعی و اقتصادی غیر سیاسی و غیر انتفاعی
محدوده فعالیت موسسه
شهرستانی
اهداف موسسه
1- اقتدا به اولین ستاره امامت و ولایت امیرالمونین علی ع و تلاش در جهت ارتقاء روحیه پهلوانی وورزشی در بین عموم مردم 2- پیروی از مقام عظمای ولایت که فرموده اند امر به ورزش امر به معروف است 3-جذب ورزشکاران و جوانان و عموم مردم و مشارکت آنها در امور ورزشی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی 4- انسجام و اتحاد جامعه ورزشی شهرستان بروجن 5- معرفی شهرستان از نظر جنبه های ورزشی در سطح کشور 6- جلی و حمایت مسئولان و مقامات شهرستان و استان و کشور در جهت پیشبرد اهداف این تشکل در امر ورزش شهرستان
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
مشاوره و کمک به اداره ورزش و جوانان و هیات های ورزشی تابع این اداره
گروه های هدف موسسه
ورشکاران بطور اخص و جوانان و عموم مردم
سازمانهای دولتی مرتبط
اداره ورزش و جوانان
نشانی سایت اینترنتی
tarazborojen59@gmail.com
نشانی دفتر مرکزی موسسه
بروجن میدان آزادی خیابان حافظ ابتدای خیابان دفتری شرقی پاساژ آزادی طبقه 2 واحد 1