نام موسسه
انجمن خانواده های تولید کننده محصولات کشاورزی سالم و طبیعی استان گیلان
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
1200
مرجع صدور پروانه فعالیت
استانداری گیلان
موضوع فعالیت موسسه
کشاورزی با گرایش حفظ محیط زیست
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
1-انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی وترویجی در حوزه کشاورزی و دامی در سطح استان 2-استانداردسازی تولیدات و محصولات کشاورزی اعم از زراعی –باغی- دامی و نهاده های کشاورزی در جهت دستیابی به کشاورزی پیشرفته و سازگار با محیط زیست 3-سازماندهی و خوشه‌سازی کشاورزان گیلان در جهت دستیابی به استانداردسازی تولیدات و محصولات کشاورزی 4-کمک در جهت بهینه سازی در امور راه اندازی واحدهای تولیدی و عرضه محصولات کشاورزی و محصولات جانبی آن اعم از فرآوری- بسته بندی- حمل و نقل و ارائه خدمات بازرگانی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی به کشاورزان استان.
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
6-ارائه مشاوره های تخصصی و نیازمندیهای آموزشی به کشاورزان در راستای اهداف انجمن
گروه های هدف موسسه
کشاورزان
سازمانهای دولتی مرتبط
جهاد کشاورزی- اداره استاندارد
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه