نام موسسه
انجمن بانوان به بان توتیا
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
147
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر پیشگیری از اسیبهای اجتماعی
موضوع فعالیت موسسه
پیشگیری از اسیبهای اجتماعی زنان وکودکان
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
پیشگیری از اسیبهای اجتماعی وحمایت از زنان و کودکان
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
پروژه کاهش طلاق پروژه حمایت از فرزندان طلاق پروژه اموزش خانواده ها طرح کاهش خشونت
گروه های هدف موسسه
عموم مردم
سازمانهای دولتی مرتبط
سازمانهای مرتبط با اهداف
نشانی سایت اینترنتی
....
نشانی دفتر مرکزی موسسه
کرمانشاه خ حاج محمد تقی اصفهانی طبقه دوم ساختمان فرشید ۰۹۳۷۴۹۸۹۱۷۰