نام موسسه
انجمن دوستی ایران و استرالیا
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
24066
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزرات کشور
موضوع فعالیت موسسه
روابط مردمی بین دو کشور ایران و استرالیا
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
فراهم کردن زمینه های مبادلات فرهنگی هنری گردشگری ، مبادله تیم های ورزشی ، مجلات علمی ، فیلم و موسیقی همایش های تو سعه روابط تجاری صنعتی ،دو لتی و غیر دولتی بین دو کشور
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
برگزاری سمینار و نشست های فرهنگی هنری ،گردشگری ارتباطات و رسانه ای و عملی و فنی بین دو کشور
گروه های هدف موسسه
دانشجویان، استادیت ،فعالین گردشگری، بازرگانان، سفرای دو کشور
سازمانهای دولتی مرتبط
میراث فرهنگی ، ارشاد اسلامی ،
نشانی سایت اینترنتی
www.ir-au.ir
نشانی دفتر مرکزی موسسه
تهران-خیابان میر داماد-روبروی بانک مرکزی -پلاک 159