نام موسسه
کارگروه توسعه پایدار روستای امامه
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
103266463
مرجع صدور پروانه فعالیت
فرمانداری شمیرانات
موضوع فعالیت موسسه
کمک به توسعه پایدار و همه جانبه روستا
محدوده فعالیت موسسه
شهرستانی
اهداف موسسه
مشارکت و همفکری در راستای توسعه پایدار روستا
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
محیط زیست، اشتغال زایی و توسعه کسب و کار، احیا فرهنگی و صنایع دستی
گروه های هدف موسسه
اهالی و ساکنین روستا
سازمانهای دولتی مرتبط
شورا و دهیاری
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه
روستای امامه