نام موسسه
سفیران امید و ابتکار
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
13981011282801/2878
مرجع صدور پروانه فعالیت
اداره وزارت ورزش و جوانان استان خراسان
موضوع فعالیت موسسه
هدایت استعدادها و ظرفیت های جوانان به سمت ایجاد شغل پایدار
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
۱- برگزاری جشنواره های کارآفرینی اجتماعی به مناسبت های مختلف درایام سال برای کلیه اقشارجامعه به خصوص جوانان محروم مشهدواستان ۲- برگزاری تورهاو نشست های ی علمی و کارآفرینی به منظورهدایت شغلی اعضای جوان انجمن جهت افزایش حس مشارکت و کارتیمی درمناطق مشهدواستان ۳- برگزاری مسابقات علمی مطالعاتی مرتبط با موضوع فعالیت کسب وکارهای نوپا وکارآفرینی برای جوانان درمناطق محروم وبرخوردارمشهدواستان ۴- انجام پژوهش با هدف شناسایی موانع گسترش کارآفرینی جوانان با همکاری نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور درمشهدواستان ۵- انتشار گاهنامه در جهت حمایت از جوانان علاقه مند به حوزه مقاله نویسی پیرامون هدایت شغلی وکارآفرینی و بالابردن سطح علمی اعضادرمشهدواستان ۶- برگزاری همایش های کارآفرینی و اشتغال زایی ویژه جوانان به منظور بررسی راهکارهای بهره گیری از ابتکارات علمی و فرهنگی جوانان درمشهدواستان ۷- تشکیل کمیته ها و گروه های تخصصی جهت هم افزایی و توانمندسازی جوانان درحوزه کسب وکارهای نوپادرمشهدواستان ۸- تولید محتوای مهارت افزایی مرتبط با موضوع فعالیت هدایت شغلی وکسب وکارهای نوپادربین جوانان علاقه مندومستعددرمناطق محروم وبرخوردارمشهدواستان ۹- راه اندازی وبسایت تخصصی سمن با هدف اطلاع رسانی و توانمندسازی جوانان فعال در حوزه کسب نوپا درمناطق محروم وبرحوردارمشهدواستان ۱۰- برگزاری نشست های تخصصی ویژه جوانان با عنوان متدولوژی های نوین کارآفرینی وهدایت شغلی ورونق کسب وکارهای نوپا دربین جوانان مشهدواستان
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
برگزاری جلسات تخصصی لایف کوچینگ و بیزینس کوچینگ
گروه های هدف موسسه
سنین 18 تا 30 سال
سازمانهای دولتی مرتبط
دانشگاه ها و مدارس و شهرداری ها
نشانی سایت اینترنتی
-
نشانی دفتر مرکزی موسسه
مشهد - خانه جوانان استان