نام موسسه
کانون شفافیت و مطالبه حقوق شهروندی
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
6326
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
حقوق شهروندی
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
آشنائي با مفاهيم شفافيت ، مطالبه گري و ترويج و توسعه حقوق شهروندي و قانون دسترسي آزاد به اطلاعات
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
1- كمك به آگاهي عمومي حقوق شهروندان 2- برگزاري دوره هاي آموزشي و كارگاه هاي آموزشي در راستاي اهداف 3- برگزاري همايش،سمينار، گردهمايي، . . . در راستاي اهداف 4- چاپ و نشر كتاب ،بروشور، بولتن ،گاهنامه، فصلنامه و ..... 5- ايجاد وب سايت و فعاليت در شبكه هاي اجتماعي و مجازي 6- مطالبه و دفاع از حقوق قانوني شهروندان 7- پيگيري و ترويج قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 8- تعامل و همكاري با ساير نهاد هاي غير دولتي و دولتي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي 9- مشاوره و هم انديشي با دستگاههاي دولتي ذيربط 10- عقد قرارداد و تفاهم نامه با دستگاههاي دولتي وغير دولتي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي 11- تحقيق وبژوهش در راستاي اهداف 12- حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي براي جامعه هدف
گروه های هدف موسسه
کلیه اقشار جامعه
سازمانهای دولتی مرتبط
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه
مشهد میدان صاحب الزمان (عج) کجتمع اداری و تجاری سبحان واحد 213 اداری