نام موسسه
موسسه خیریه مهراندیشان آفاق
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
22212
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
کاهش آسیب،مشاوره،درمان،نگهداری
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
کاهش آسیب های اجتماعی
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
در حوزه پیشگیری،درمان،مشاوره،کاهش آسیب،توانمندسازی و صیانت آسیب دیدگان اجتماعی
گروه های هدف موسسه
معتادین و خانواده های آسیب دیده
سازمانهای دولتی مرتبط
سازمان بهزیستی،ستاد مبارزه با مواد مخدر،شهرداری
نشانی سایت اینترنتی
www.mehr-andishan.blogfa.com
نشانی دفتر مرکزی موسسه
تهران-همت غرب به شرق بعد از سه سه راه دهکده المپیک ورودی احمد کاشانی بعد از بوستان جوان مردان بعد از پمپ بنزین دومین کوچه(بهارستان) مجتمع مهارت آموزی و توانمندسازی بهاران منطقه5