نام موسسه
ماهنامه سمن یار
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
92/26192
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع فعالیت موسسه
اطلاع رسانی سازمانهای مردم نهاد کشور
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
معرفی و اطلاع رسانی در زمینه فعالیت های سازمانهای مردم نهاد کشور
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
معرفی مدیران سمن ها و فعالیت های سمن برای آحاد مردم ،، اطلاع رسانی
گروه های هدف موسسه
کلیه سازمان های مردم نهاد
سازمانهای دولتی مرتبط
وزارت کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،وزارت ورزش و جوانان
نشانی سایت اینترنتی
www.samanyariran.ir
نشانی دفتر مرکزی موسسه
استان تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس ، طبقه 7، واحد 721