نام موسسه
انجمن کوتاه قامتان بلندهمت اردبیل
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
23770
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
معرفی کوچولوهای نخبه و فعال به جامعه کوچولوهای کشور جهت رشد و تعالی و پویایی آنان
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
اهداف گسترش روحیه تعاون، همکاری، همفکری بین کوچولوهای کشور شناسایی توانمندی ها، نیازها و بکارگیری آن در جهت بهبود وضعیت علمی، فرهنگی، معیشتی، این قشر از جامعه برقراری ارتباط متقابل بین این گروه از جامعه در داخل و خارج کشور
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
ورزشی هنری
گروه های هدف موسسه
شاهین فرزانه
سازمانهای دولتی مرتبط
وزارت کشور
نشانی سایت اینترنتی
www.kootahghamatan.com
نشانی دفتر مرکزی موسسه
تهران خیابان اسد آبادی یوسف آباد نبش خیابان ۲۱ -پلاک ۲۰۹ - طبقه اول