نام موسسه
موسسه خیریه ماه
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
2811
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت ورزش و جوانان
موضوع فعالیت موسسه
فعالیت های بشر دوستانه
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
حمایت تحصیلی از دانش آموزان مستعد نیازمند
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
اجرای طرح یلدای مهربانی، لقمه سالم،منظومه ستارگان درخشان
گروه های هدف موسسه
دانش آموزان
سازمانهای دولتی مرتبط
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه
اصفهان لنجان چرمهین بلوار بسیج خیابان دکتر ملک افضلی کوچه حبیب پلاک 8