نام موسسه
موسسه زنان کارآور هورا
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
38719
مرجع صدور پروانه فعالیت
استانداری تهران
موضوع فعالیت موسسه
توانمندسازی زنان
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
توانمندسازی زنان با برگزاری دوره های و کلاسهای آموزشی کمک به افراد بی بضاعت تولید آمار و اطلاعات
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
برگزاری کلاسهای آموزشی ارائه خدمات بهداشتی ارائه بسته های غذایی
گروه های هدف موسسه
زنان
سازمانهای دولتی مرتبط
-
نشانی سایت اینترنتی
www.karavar.net
نشانی دفتر مرکزی موسسه
خیابان دولت خیابان نعمتی کوچه مهریزی پلاک 21 طبق اول