نام موسسه
مجمع کارآفرینان نواندیش آرتا
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
1253
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
اشتغال و کارآفرینی
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
ارتقاي مهارت هاي فردي و اجتماعي فرهنگ سازي كار جمعي و مشاركتي آموزش هاي اجتماعي و جامعه پذيري ارتقاي نشاط اجتماعي اشتغال و كارآفريني
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
اشتغال و کارآفرینی
گروه های هدف موسسه
فارغ التحصیلان کلیه رشته های تحصیلی
سازمانهای دولتی مرتبط
استانداری اردبیل- ادره کل کار و امور اجتماعی
نشانی سایت اینترنتی
www.arta-ngo.ir
نشانی دفتر مرکزی موسسه
اردبیل – شهرک نیایش - خیابان اندیشه – ساختمان 173 – طبقه سوم - واحد6