نام موسسه
گروه جهادي توسكا
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
986805819002
مرجع صدور پروانه فعالیت
بسيج سازندگي سپاه استان تهران
موضوع فعالیت موسسه
كسب و كار و كارآفريني
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
توسعه و ترويج فرهنگ كسب و كار و كارآفريني حمايت از تاسيس و توسعه كسب و كارهاي خرد و مشاغل خانگي ترويج سبك زندگي ايراني اسلامي
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
آموزش كارآفريني و كسب و كار
گروه های هدف موسسه
متقاضيان تاسيس و توسعه كسب و كارهاي خرد و مشاغل خانگي
سازمانهای دولتی مرتبط
نشانی سایت اینترنتی
www.tooskagroup.com
نشانی دفتر مرکزی موسسه
تهران - خيابان ولي عصر (عج) - خيابان طالقاني - روبروي بورس كالا - پلاك 440