نام موسسه
فرادید شبکه مفخم
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
626
مرجع صدور پروانه فعالیت
استانداری خراسان شمالی
موضوع فعالیت موسسه
آموزش آسیب های فضای مجازی و راه های مقابله با نا امنی های آن
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
الف : كليات -مشارکت در فرایند امنیت فضای مجازی، شبکه های اینترنت و اینترانت، سیستم های شخصی، اداری و گوشی های موبایل مبتنی بر قوانین موضوعه -حمایت از توسعه ی فناوری های نوین ب : روش اجراي هدف -برگزاری دوره های آموزشی امنیت فضای مجازی برای مدارس (دانش آموزان ) -آموزش مهندسی اجتماعی و تکنینک فناوری اطلاعات در مهندسی اجتماعی برای دانشگاهها ( دانشجویان ) -آموزش رفع آسیب پذیری در رایانه های شخصی و اداری و راههای مقابله با آنها برای ادارات دولتی(کارمندان دولت ) -آموزش افزایش امنیت در گوشی های همراه و شبکه های اجتماعی ( برای عموم )
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
برگزاری سمینارها و کارگاههای اموزشی حضوری و مجازی و نشستهای تخصصی و مشاوره
گروه های هدف موسسه
موسسات اموزشی پژوهشی حوزه فناوری و پارکهای علم وفناوری و مراکز فنی خصوصی و دولتی و سمن های مرتبط
سازمانهای دولتی مرتبط
استانداری-فرمانداری و بخشداریهای استان-اداره کل فناوری ارتباطات-مخابرات-پارک علم و فناوری و ...
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه
خراسان شمالی/بجنورد/خیابان طالقانی غربی/خیابان فرهادی/فرهادی8/پلاک70/واحد2