Data pager
Data pager
 
Data pager
Data pager
من به دنبال ثبت انجمن ورزشی مشابه انجمن کونگ فو هستم. لطفا بفرمایید زمان تقریبی به نتیجه رسیدن و هزینه کلی چقدر خواهد بود؟
سازمان مردم نهاد حمایت از حقوق عمومی چیست؟ آیا قابلیت ثبت دارد؟ اهداف وروشهای آن را تشریح نمایید؟
آورده سازمانهای مردم نهاد غیر از موسسات خیریه ، حداقل و حداکثر چه میزان می باشد؟
در مورد پرسه زمانی و مراحل ثبت تشکل مردم نهاد توضیحاتی ارائه فرموده و بفرمایید در چه مضامین و هدف های باید کار کرد مثلا می شود در جهت حفظ و گسترش زبان مادری فعالیت نمود.
آورده تشکل های عضو پذیر چقدر می باشد ؟ میزان حق عضویت بر اساس چه معیاری و در سقف حداقل و حداکثر چگونه تعیین می شود ؟
تفاوت سازمانهای مردم نهاد هیات امنایی و عضو پذیر در چیست؟
ما قصد داريم در زمينه مرمت و ساخت اقامتگاه جهت توانمند سازي روستاها فعاليت كنيم. با چه عنوان قادر به فعاليت هستيم؟
در موقع مهر نمودن صورت جلسات توسط مرجع صدور مجوز چه موارد و نکاتی را می بایست بررسی و دقت کرد؟ لطفا آموزش هایی که از بار حقوقی امور چه برای مراجع صدور پرونده و یا متقاضیان سازمانها نیاز هست را به طور ظریف و نکته ای در سایت قرار دهید ؟
ما قصد تشكيل يك انجمن ورزشي در سطح استان خراسان و يا شهرستان نيشابور داريم .آيا از طريق اين مرجع ميتوانيم اقدام كنيم ؟ البته آيين نامه اجرايي تاسيس رو مطالعه كردم فقط اگه ممكنه راهنمايي كنيد كه براي تشكيل و تاسيس اين انجمن يا سازمان بايد چطور اقدام كنم ؟
لطفا در مورد نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت بحران توضیح ارایه نمایید.