Data pager
Data pager
 
Data pager
Data pager
آیا کارمندان دولت درصورتی که حق الزحمه ازسازمان مردم نهاددریافت نکنند می توانند جزو هیات مدیره سازمانهای مردم نهاد باشند یا خیر؟
می خواستم درباره روند ثبت سازمان های مردم نهاد در سطح کشور سوال کنم ،آیا هزینه یا شرایط خاصی دارد؟
آقایی که کارت پایان خدمت ندارد می تواند جزو اعضای سازمان مردم نهاد باشد؟ چه مدت زمانی از ابتدا تا دریافت مجوز می باشد؟
آیا هیات موسس می توانند جزو هیات مدیره باشند؟
چگونه می توان انجمن صنفی غیرکارگری تاسیس کرد؟ مثل انجمن پرستاران
در مورد مکان فعالیت سازمان مردم نهاد ، آیا باید حتما سند مالکیت و یا اجاره به نام تشکل را ارائه دهیم و یا اینکه هر آدرسی که حضور داریم را معرفی کنیم. آیا می توان دفتر کار که به نام شرکت اجاره شده است را به عنوان مکان فعالیت های سمن معرفی کنم ؟
من به دنبال ثبت انجمن ورزشی مشابه انجمن کونگ فو هستم. لطفا بفرمایید زمان تقریبی به نتیجه رسیدن و هزینه کلی چقدر خواهد بود؟
سازمان مردم نهاد حمایت از حقوق عمومی چیست؟ آیا قابلیت ثبت دارد؟ اهداف وروشهای آن را تشریح نمایید؟
آورده سازمانهای مردم نهاد غیر از موسسات خیریه ، حداقل و حداکثر چه میزان می باشد؟
در مورد پرسه زمانی و مراحل ثبت تشکل مردم نهاد توضیحاتی ارائه فرموده و بفرمایید در چه مضامین و هدف های باید کار کرد مثلا می شود در جهت حفظ و گسترش زبان مادری فعالیت نمود.