Data pager
Data pager
 
Data pager
Data pager
اگر سازمانی در عرصه بین المللی فعالیت کند ، آیا می تواند نام سازمان را با نام لاتین قرار بدهد ؟
سلام حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در سازمان های مردم نهاد چند نفر است ؟
در یک سازمان مردم نهادی که هدف توسعه اجتماعی در تمامی زمینه ها می باشد ، می بایست از کدام سازمان تخصصی مربوطه استعلام گردد ؟
لطفا در خصوص بیان اهداف و روش های آن راهنمایی فرمائید ؟
لطفا در مورد معیارهایی که در هنگام کمک به موسسات خیریه باید مورد توجه قرار گیرند راهنمایی کنید؟
لطفا مثال هایی از سرمایه گذاری سازمان مردم نهاد ارائه دهید.
تعدادی از سازمانهای مردم نهاد شهرستان ، برای ایجاد هماهنگی و فعالیتهای مشترک ، در خواست تشکیل یک شبکه یا مجمع مشترک را دارند . آیا چنین جایگاه حقوقی در قانون تعریف شده است؟
براساس اطلاعیه وزارت کشور که در تاریخ 11/3/96 در روزنامه ایران منتشر شده است ، پنجمین دوره انتخابات \"تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات های نظارت شهرستان ، استان و کشور\" در مرداد ماه سالجاری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
آیا خیریه ها از درآمدی که بدست می آورند می توانند خرج تبلیغات و...کنند؟آیا خیریه ها می توانند درصدی از جمع آوری پولی که بدست آوردند برای بازاریاب ها اختصاص دهند؟آیا خیریه ها می توانند درصدی را به عنوان جمع آوری کننده برداشت کنند؟
در ارتباط با قوانین مالی حاکم بر سازمانهای مردم نهاد ، راهنمایی بفرمایید که چه قوانین مالی باید حاکم باشد تا اجرا شود ؟