مشاوره سازمان های مردم نهاد
دوشنبه 15 مرداد 1397
تاسیس سازمان مردم نهاد ورزشی
من به دنبال ثبت انجمن ورزشی مشابه انجمن کونگ فو هستم. لطفا بفرمایید زمان تقریبی به نتیجه رسیدن و هزینه کلی چقدر خواهد بود؟

تاسیس سازمان مردم نهاد در موضوع ورزش در آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد پیش بینی شده است . شما می توانید درخواست تاسیس را از طریق سایت وزارت کشور moi.ir  تکمیل و ارسال نمایید . فرآیند تاسیس و صدور پروانه سازمانهای مردم نهاد در صفحه اول این سایت در منوی "راهنمای تاسیس سازمان مردم نهاد"  درج گردیده و قابل مشاهده است .

مدت زمان صدور پروانه فعالیت حدود 2 ماه از تاریخ اخذ موافقت اولیه هیات نظارت است  . برای صدور پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، هزینه ای پیش بینی نشده است .