مشاوره سازمان های مردم نهاد
يکشنبه 14 مرداد 1397
تاسیس سازمان مردم نهاد حمایت از حقوق عمومی
سازمان مردم نهاد حمایت از حقوق عمومی چیست؟ آیا قابلیت ثبت دارد؟ اهداف وروشهای آن را تشریح نمایید؟

درخواست شما در راستای "توسعه و ترویج حقوق شهروندی" قابل  ثبت است و  شما می توانید درخواست تاسیس سازمان مردم نهاد با موضوع ارتقای آگاهی شهروندان در زمینه حقوق عمومی تاسیس نمایید.

اهداف و شیوه های اجرایی می تواند به شرح زیر باشد :

  • ارتقای آگاهی شهروندان در زمینه حقوق عمومی  و جایگاه و اهمیت آن در زندگی مردم
  • معرفی حقوق عمومی به افکار عمومی جامعه و بهره برداری از ظرفیت های حقوق عمومی در عرصه های مختلف زندگی
  • تعامل و همکاری با سازمانهای دولتی و غیردولتی در راستای ترویج حقوق عمومی و به کارگیری آن در تعامل با شهروندان
  • تعامل و همکاری با نخبگان و اساتید حقوق عمومی و مراکز علمی و دانشگاهی و برگزاری سمینارهای تخصصی و کارگاههای آموزشی در راستای هدف
  • چاپ کتاب و نشریات در زمینه معرفی و ترویج حقوق عمومی در سطح جامعه
  • ایجاد سایت اینترنتی و ارایه مشاوره به عموم مردم در زمینه حقوق عمومی
  • شناسایی مسائل و مشکلات و خلاءهای موجود درزمینه حقوق عمومی و ارایه راهکار به دستگاههای اجرایی ذیربط ومراجع قانونگذاری جهت رفع مسئله و اصلاح وضعیت.