مشاوره سازمان های مردم نهاد
سه شنبه 26 تير 1397
تاسیس سازمان مردم نهاد در موضوع زبان مادری
در مورد پرسه زمانی و مراحل ثبت تشکل مردم نهاد توضیحاتی ارائه فرموده و بفرمایید در چه مضامین و هدف های باید کار کرد مثلا می شود در جهت حفظ و گسترش زبان مادری فعالیت نمود.

فرآیند تاسیس و صدور پروانه سازمانهای مردم نهاد در صفحه اول این سایت در منوی "راهنمای تاسیس سازمان مردم نهاد"  درج گردیده و قابل مشاهده است .

تاسیس سازمان مردم نهاد  در زمینه حفظ و گسترش زبان مادری ، در زیرمجموعه موضوع "امور فرهنگی واقوام"  قابل طبقه بندی است  و می توانید درخواست تاسیس در حوزه  میراث فرهنگی  و یا  اتحاد اقوام تکمیل نمایید:

  • حفاظت از زبان مادری به عنوان میراث فرهنگی جامعه
  • کمک به اتحاد اقوام و انسجام و وحدت ملی
  • حفظ سنت‌ها و آداب و احیای رسوم پسندیده اقوام
  • حفاظت از ارزش‌های فرهنگی اصیل و  بومی

 

لازم به ذکر است موضوعات اصلی فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد به شرح زیر است :

موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توان‌بخشی، محیط‌زیست، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه‌ای از آن‌ها است.