مشاوره سازمان های مردم نهاد
شنبه 2 اسفند 1399
درخواست تاسیس سازمان مردم نهاد
سلام و عرض ادب درخواست تاسیس سازمان مردم نهاد داریم باید به چه سایتی مرجعه کنم سایت http://ngosiran.ir/%20saman.moi.ir قطع هست نمیتونم وارد بشم

صدور پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد در 3 سطح ملی ، استانی و شهرستانی به ترتیب از طریق وزارت کشور ، استانداریها و فرمانداریها انجام می شود . متقاضیان تاسیس تشکل می بایست تقاضانامه تاسیس را از طریق سایت اینترنتی وزارت کشور تکمیل و ارسال نمایند. این درخواست ها برحسب محدوده فعالیت تشکل ، به شرح زیر مورد رسیدگی قرار می گیرد:

در سطح ملی ؛   اداره کل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور

درسطح استانی ؛  دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری ها

درسطح شهرستانی ؛  حوزه اجتماعی فرمانداری ها