مشاوره سازمان های مردم نهاد
چهار شنبه 7 شهريور 1397
شرایط تاسیس سازمان مردم نهاد
می خواستم درباره روند ثبت سازمان های مردم نهاد در سطح کشور سوال کنم ،آیا هزینه یا شرایط خاصی دارد؟

فرآیند تاسیس و صدور پروانه سازمانهای مردم نهاد در صفحه اول این سایت در منوی "راهنمای تاسیس سازمان مردم نهاد"  درج گردیده و قابل مشاهده است .

صدور پروانه فعالیت سازمان مردم نهاد به استناد  آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد انجام می شود . شما می توانید درخواست تاسیس را از طریق سایت اینترنتی وزارت کشور به نشانی  moi.ir  تکمیل و ارسال نمایید .   مدت زمان صدور پروانه فعالیت حدود 2 ماه از تاریخ اخذ موافقت اولیه هیات نظارت است  . برای صدور پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، هزینه ای پیش بینی نشده است .

طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، شرایط هیات موسس سازمانهای مردم نهاد به شرح زیر می باشد  :

الف ـ داشتن هیجده سال تمام.

ب ـ تابعیت ایرانی.

پ ـ دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسان درخصوص موضوع فعالیت سازمان.

ت ـ عدم عضویت در گروههایی كه بر اساس رأی دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محكومیت مؤثركیفری به نحوی كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

تبصره: هیئت مؤسس باید دارای حداقل پنج عضو باشد.