سمینار تخصصی نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت بحران شهر تهران
در عرصه بین الملل ، همكاري هايي با سازمانهاي بين المللي مانند سازمان جهانی بهداشت WHO، صندوق کودکان ملل متحد UNICEF، صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA، کمیساریای عالی امور پناهندگان UNHCR و بانک جهاتی world bank داشته ام...
بنیادکودک در این راستا و پس از 21 سال فعالیت، اکنون حدود 8300 دانش‌آموز با استعدادِ نیازمند را در سراسر ایران حمایت می­کند