کارگاه آموزشی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد NGOs
کارگاه آموزشی نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت بحران
شبکه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد مدیریت بحران شهر تهران" به شماره ثبت ۴۵۱۴۷ ، به عنوان اولین شبکه هماهنگی و تخصصی در موضوع مدیریت بحران می باشد که در راستای اجرای دستورالعمل شرح وظایف کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران کشور ، تاسیس شده است
The survey of the decree .no 31281- /27862, as approved by the Cabinet on 8th of Mordad 1384 (July.27, 2005)about the establishment and the activities of the non-governmental organizations (NGOs).
ﺟﺎﻣﻌﻪیﺑﯿﻦالمللی روز ﺑﻪ روز بیشتر ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎیﻣﺮدمﻧﻬﺎد (ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ) در گسترش روﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎری ها ﭘﯽﻣﯽﺑﺮد. ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﻪیﻣﺮدم ﺑﻪ درک بهتر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه
چاپ دوم کتاب درآمدی بر مفاهیم و قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد منتشر شد.
گروه اجتماعی- معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر حمایت از تشکل‌های مردمی سازمان‌یافته و ضابطه‌مند، گفت: سیاست دولت تدبیر و امید جلب مشارکت مردمی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد بوده، چراکه مردم باید ضابطه‌مند و سازمان‌یافته در خصوص فعالیت تشکل‌های سیاسی و غیرسیاسی اهتمام کنند.
آغاز سال 1397 مبارک باد
عضو مجمع نمایندگان سمنهای استان کردستان گفت: جوانان بازوهای قدرتمندی برای دولت و جامعه هستند که می‌توان از آنها به عنوان دولت‌یاران و همیاران مردم استفاده کرد.
معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: یکی از مهمترین برنامه هایی که دکتر هاشمی در دولت دوازدهم به مجلس تقدیم کرد اجتماعی شدن سلامت بود و اولین مساله اجتماعی شدن سلامت ، مشارکت مردم است یعنی مردم به فکر سلامتی خود و اعضای خانواده باشند در این صورت هزینه های درمانی کاهش پیدا می کند.
گروه اجتماعی-جانشین معاون وزیر کشور در ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان بیان کرد: طی تفاهم نامه‌ای که وزارت کشور با سازمان استخدامی طی ۱۰بند انجام داد قرار شد در هر استان دو سازمان مردم نهاد در موضوع حقوق شهروندی تاسیس شود.